Tietojen säilytyksen yhteenveto

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Sivusto

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined

Käyttäjät

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined

Kurssikategoriat

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined

Kurssit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined

Aktiviteetit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined

Lohkot

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
No retention period was defined